Anuncio relación persoas aprobadas oficial sepultureiro/a

Anuncio relación persoas aprobadas oficial sepultureiro/a

Relación definitiva de persoas aprobadas no  proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de oficial sepultureiro/a

Descargas