Aprobación inicial da modificación núm. 01/2023 do Anexo I de subvencións nominativas

Aprobación inicial da modificación núm. 01/2023 do Anexo I de subvencións nominativas

Publicado no BOP do 23 de maio o anuncio relativo á aprobación inicial da modificación núm. 01/2023 do Anexo I de subvencións nominativas das Bases de execución do orzamento de 2022, prorrogado ao 2023

Ligazóns