Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito

Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito

Publicado no BOP do 23 de maio o anuncio relativo á aprobación inicial do expediente de modificación de crédito núm. 05/2023, subexpediente núm. 01/2023 de suplemento de crédito e crédito extraordinario

Ligazóns