Exposición pública de padróns fiscais

Exposición pública de padróns fiscais

Publicado no BOP do 24 de maio os seguintes anuncios:

Exposición pública de padróns fiscais correspondentes ao exercicio 2023 polo servizo de subministración de auga e saneamento, canon de auga e xestión depuradoras -1º trimestre 2023. aquí

Exposición pública de padróns fiscais correspondentes ao mes de xaneiro do 2023 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa básico de Axuda no Fogar- aquí