Prorroga nomeamento en réxime de acumulación de tarefas

Prorroga nomeamento en réxime de acumulación de tarefas

Prorroga do nomeamento en réxime de acumulación de tarefas no Departamento de Urbanismo coa finalidade de desempeñar temporalmente unha praza do grupo: A, subgrupo: A1, escala: administración especial, subescala: técnica superior, denominación: Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos

Descargas