Normas de cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais. Campaña do segundo semestre do exercicio 2023.

Normas de cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais. Campaña do segundo semestre do exercicio 2023.

Publicado no BOP do 01/08/23  as normas de cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais. Campaña do segundo semestre do exercicio 2023.

O prazo de ingreso voluntario é do 1 de agosto ao 15 de novembro, ambos inclusive.

FENE:

Imposto sobre bens inmobles urbanos do exercicio 2023

Imposto sobre bens inmobles rústicos do exercicio 2023

Imposto sobre bens inmobles de características especiais do exercicio 2023

Imposto sobre actividades económicas do exercicio 2023

Taxa por recollida de lixo do exercicio 2023

Taxa por entrada de vehículos do exercicio 2023

Taxa por servizo de cemiterio do exercicio 2023

 

OFICINAS DE INFORMACIÓN E HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO

CITA PREVIA: 900 132 204 e dacoruna.gal/cita-previa

Ferrol

R. Naturalista López Seoane, 5 (Esteiro)

15403

De luns a venres de 9:00 a 14:00

Narón

Pz. do Concello, s/n (Xuvia)

15570

Luns e mércores de 9:00 a 14:00

Ligazóns