Lista provisional postos/prazas de arquitecto/a técnico/a

Lista provisional postos/prazas de arquitecto/a técnico/a

Lista provisional de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a de postos/prazas de arquitecto/a técnico/a (grupo: A; subgrupo: A2; escala: administración especial; subescala: técnica) do Concello de Fene. Outórgase un prazo de tres (3) días naturais para emendas e alegacións.

Descargas