Anuncio lista provisional admitidos/as excluídos/as selección persoal docente e directivo Inicia VII

Anuncio lista provisional admitidos/as excluídos/as selección persoal docente e directivo Inicia VII

Anuncio lista provisional admitidos/as excluídos/as selección persoal docente e directivo Inicia VII

Outórgase un prazo de un día hábil para que os/as aspirantes poidan presentar reclamacións ou emendar a documentación presentada.

Descargas