Listaxe provisional dirección e docentes INICIA VII

Listaxe provisional dirección e docentes INICIA VII

Baremación e listaxe provisional das persoas aspirantes que optan a participar como persoal directivo e docente no Obradoiro de Emprego Garantía Xuvenil INICIA VII. Son seleccionados/as, con carácter provisional, os/as candidatos con maior puntuación. De acordo ca base 6ª, os/as aspirantes disporán dun prazo de 1 día hábil, a contar a partir do día seguinte a esta publicación, para realizar calquer reclamación que considere oportuna.

Descargas