Bases da convocatoria do proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

Bases da convocatoria do proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

Bases  da convocatoria do proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de enxeñeiro/a de camiños, canles e portos, que figura como vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene, incluída na oferta de emprego público (OEP) do 2022.

O prazo de presentación de instancias/solicitudes de participación será de vinte (20) días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado. A non presentación en tempo e forma suporá a non admisión da persoa aspirante no proceso selectivo.

ACTUALIZACIÓN: Publicado anuncio no BOE do 14 de novembro de 2023 

Ligazóns