Listaxe provisional no proceso selectivo para a cobertura de 2 prazas de administrativo/a. estabilización

Listaxe provisional no proceso selectivo para a cobertura de 2 prazas de administrativo/a. estabilización

Publicado no BOP do 8 de novembro a listaxe provisional no proceso selectivo para a cobertura de 2 prazas de administrativo/a. estabilización

Outórgase un prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no BOP da Coruña, para que as persoas aspirantes poidan presentar emendas e alegacións, de acordo coa base xeral oitava.

Ligazóns