Aprobación facturación dos aboados polo suministro de auga e saneamento correspondente o 3º trimestre ano 2023

Aprobación facturación dos aboados polo suministro de auga e saneamento correspondente o 3º trimestre ano 2023

Publicado no BOP do 7 de novembro o anuncio relativo á aprobación facturación dos aboados polo suministro de auga e saneamento correspondente o 3º trimestre ano 2023

Ligazóns