Lista aspirantes praza arquitecto/a técnico/a

Lista aspirantes praza arquitecto/a técnico/a

Anuncio aprobación lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a de postos/prazas de arquitecto/a técnico/a (grupo: A, subgrupo: A2, escala de adminsitración: especial, subescala: técnica) do Concello de Fene

Descargas