Anuncio nomeamento arquitecto/a técnico/a

Anuncio nomeamento arquitecto/a técnico/a

Anuncio nomeamento funcionaria interina para desempeñar temporalmente unha praza do grupo: A; subgrupo: A2; escala: administración especial; subescala: técnica; denominación: arquitecta técnica

Descargas