Lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a de postos/prazas de técnica de administración xeral

Lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a de postos/prazas de técnica de administración xeral

Publicado anuncio relativo a aprobación  lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a de postos/prazas de técnico de administración xeral (grupo: A; subgrupo: A1, escala de administración: xeral, subescala: técnica) do Concello de Fene

Descargas