Prorroga nomeamento funcionario interino por acumulación de tarefas chófer-condutor

Prorroga nomeamento funcionario interino por acumulación de tarefas chófer-condutor

Anuncio prórroga nomeamento de funcionario interino en réxime de acumulación de tarefas no Departamento de Obras e Servizos coa finalidade de desempeñar temporalmente unha praza do grupo: AP, escala: administración especial, subescala: servizos especiais, denominación: chófer-condutor.

Descargas