Anuncio requirimento de emendas proceso selectivo estabilización prazas de administrativo/a

Anuncio requirimento de emendas proceso selectivo estabilización prazas de administrativo/a

Anuncio requirimento de emendas por parte do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal laboral fixo de 2 prazas de administrativo/a incluídas na OEP do 2021 do Concello de Fene, prazas incluídas no proceso extraordinario de estabilización previsto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes de redución da temporalidade no emprego público. Concédese un prazo de 10 días hábiles para a presentación de emendas á documentación relativa aos méritos alegados.

Descargas