Anuncio nomeamento de 2 administrativas persoal laboal fixo e aprobación de lista complementaria

Anuncio nomeamento de 2 administrativas persoal laboal fixo e aprobación de lista complementaria

Anuncio nomeamento de 2 administrativas como persoal laboal fixo e aprobación de lista complementaria. A incorporación como persoal laboral fixo e adscrición ao posto será eficaz coa formalización do contrato laboral, que deberá producirse no prazo máximo dun mes a contar dende o día seguinte ao da publicación desta Resolución no BOP.

Descargas