Anuncio enmendas responsable museo

Anuncio enmendas responsable museo

ANUNCIO do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal laboral fixo de 1 praza de responsable de museo  concedendo un prazo para que as persoas que se citan  presenten emendas á documentación relativa aos méritos alegados.

Descargas