Corrección exame test praza enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

Corrección exame test praza enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

Anuncio do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de enxeñeiro/a de camiños, canles e portos,correspondente a OEP do Concello de Fene do ano 2022 relativo á corrección do exercicio tipo test. 

Descargas