Anuncio resultados primeira proba da oposición lista peón/a

Anuncio resultados primeira proba da oposición lista peón/a

Puntuacións obtidas polos/as aspirantes na primeira proba da oposición a listade aspirantes para futuras coberturas temporais, como funcionario/a interino/a ou persoal laboral temporal de postos/prazas peón/a do departamento de obras e servizos básicos

Concédese un prazo de dous días naturais para a presentación de reclamacións ás puntuacións obtidas conforme á cláusula sexta das bases do proceso selectivo. O prazo contarase a partir do día seguinte ao da publicación das puntuacións.

Convócase para a realización da segunda proba da oposición (coñecemento da lingua galega) que se celebrará o vindeiro mércores dia 13 de marzo as 13 horas no salón de plenos da casa do Concello ás persoas relacionadas no anuncio.

Descargas