Anuncio terceiro exercicio praza bibliotecario/a

Anuncio terceiro exercicio praza bibliotecario/a

ANUNCIO

De conformidade co acordado polo tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de bibliotecario/a, que figura como vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene incluída na oferta de emprego público do ano 2019 en sesión do 8 de marzo do 2024, convócase ás persoas aspirantes que superaron o segundo exercicio da oposición á realización do terceiro exercicio que terá lugar na Casa Consistorial do Concello de Fene o día 22 de marzo de 2024 ás 10.00 h

Descargas