Actualización lista técnico/a de administración xeral

Actualización lista técnico/a de administración xeral

PRIMEIRA ACTUALIZACIÓN DA LISTA DE ASPIRANTES PARA O NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A DE POSTOS/PRAZAS DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL (GRUPO: A; SUBGRUPO: A1; ESCALA: ADMINISTRACIÓN XERAL; SUBESCALA: TÉCNICA) DO CONCELLO DE FENE

Descargas