Anuncio listas posto/praza de técnica/o de  xestión para o departamento de xestión económica.

Anuncio listas posto/praza de técnica/o de  xestión para o departamento de xestión económica.

Listas aspirantes nomeamento funcionaria/o interino posto/praza de técnica/o de  xestión para o departamento de xestión económica: Anuncio relativo á anulación da lista de aspirantes aprobada pola Resolución da Alcaldía núm. 115/2020 e actualización lista de aspirantes aprobada pola Resolución da Alcaldía núm. 421/2021.

Descargas