Anuncio resultado final do proceso selectivo praza de axente de emprego e desenvolvemento local (estabilización)

Anuncio resultado final do proceso selectivo praza de axente de emprego e desenvolvemento local (estabilización)

Valoración definitiva do concurso e aprobación da relación provisional de persoas que superaron o proceso selectivo para o seu nomeamento polo alcaldía como persoal laboral fixo no proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal laboral fixo dunha praza de axente de emprego e desenvolvemento local incluída na OEP do 2021 do Concello de Fene, praza incluída no proceso extraordinario de estabilización previsto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes de redución da temporalidade no emprego público.

Descargas