APROBACION LISTA CANDIDATOS/AS PRESELECCIONADOS/AS APROL 2024

APROBACION LISTA CANDIDATOS/AS PRESELECCIONADOS/AS APROL 2024

De acordo coas bases, os/as candidatos/as preseleccionados polo Servizo Público de Emprego de Galicia deberán presentar as solicitudes para tomar parte nas probas selectivas nun prazo de 3 días hábiles.

Descargas