Resultados terceiro exercicio de oposición vacante de enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

Resultados terceiro exercicio de oposición vacante de enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

Ás persoas aspirantes disporán dun prazo de cinco (5) días hábiles para formular reclamacións/alegacións ao respecto dos resultados e cualificacións obtidos, contados a partir do día seguinte ao da publicación dos resultados no taboleiro de anuncios e páxina web municipais.

Asemade, o tribunal acordou convocar ás persoas aspirantes que superaron o terceiro exercicio da oposición á realización da cuarta proba ás 9.00 horas do día 28 de xuño na Casa Consistorial do Concello de Fene.

Descargas