LISTADO DE CANDIDATOS/AS PRESELECCIONADOS/A SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA PEL 2024

LISTADO DE CANDIDATOS/AS PRESELECCIONADOS/A SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA PEL 2024

De acordo coas  bases, os/as candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego de Galicia deberán presentar as solicitudes para tomar parte nas probas selectivas nun prazo de 5 días naturais.

Descargas