Listados candidatos/as preseleccionados peón/peoa PEL 2024

Listados candidatos/as preseleccionados peón/peoa PEL 2024

De acordo coas bases, os/as candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego de Galicia deberán presentar as solicitudes para tomar parte nas probas selectivas nun prazo de 5 días naturais.

Descargas