Aprobación definitiva da modificación do Anexo I de subvencións nominativas das Bases de execución do orzamento prorrogado de 2024

Aprobación definitiva da modificación do Anexo I de subvencións nominativas das Bases de execución do orzamento prorrogado de 2024

Publicado no BOP do luns 17 a  aprobación definitiva da modificación do Anexo I de subvencións nominativas das Bases de execución do orzamento prorrogado de 2024

 
Ligazóns