Nomeamento de traballadora social como persoal laboral fixo e aprobación de lista complementaria

Nomeamento de traballadora social como persoal laboral fixo e aprobación de lista complementaria

Nomeamento de Beatriz Rodríguez Grandal como persoal laboral fixo no proceso selectivo dunha praza de traballadora social e aprobación da lista complementaria.

Descargas