Nomeamento de axente de emprego e desenvolvemento local como persoal laboral fixo e aprobación de lista complementaria

Nomeamento de axente de emprego e desenvolvemento local como persoal laboral fixo e aprobación de lista complementaria

Nomeamento de María Belén Souto Calvete como persoal laboral fixo no proceso selectivo dunha praza de axente de emprego e desenvolvemento local e aprobación da lista complementaria.

 

Descargas