Nomeamento de orientadora laboral como persoal laboral fixo e aprobación de lista complementaria

Nomeamento de orientadora laboral como persoal laboral fixo e aprobación de lista complementaria

Nomeamento de Concepción Prado Álvarez como persoal laboral fixo no proceso selectivo dunha praza de orientadora laboral e aprobación da lista complementaria e bolsa de emprego.

 

Descargas