Resultado do primeiro exercizo e convocatoria da proba de galego prazas de peóns/as (PEL 2024)

Resultado do primeiro exercizo e convocatoria da proba de galego prazas de peóns/as (PEL 2024)

Anuncio resultado do primeiro exercizo da fase de oposición e convocatoria da segunda proba (galego) no proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 4 peóns/as dentro do Programa de Integración Laboral (PEL 2024) 

Descargas