Actas e acordos

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 10.01.2013

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 07.02.2013

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 07.03.2013

Acta da sesión extraordinaria urxente do Concello. Pleno do 20.02.2013

Acta da sesión extraordinaria do Concello. Pleno do 11.03.2013

Acta da sesión extraordinaria urxente do Concello. Pleno do 11.03.2013

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 04.04.2013

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 02.05.2013

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 06.06.2013

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 04.07.2013

Acta da sesión extraordinaria urxente do Concello. Pleno do 15.07.2013

Acta da sesión extraordinaria urxente do Concello. Pleno do 17.07.2013

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 01.08.2013

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 05.09.2013

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 03.10.2013

Acta da sesión extraordinaria do Concello. Sesión 24.10.203

Acta da sesión extraordinaria do Concello. Pleno do 28.10.2013

Acta da sesión extraordinaria urxente do Concello. Pleno do 30.10.2013

ActA da sesión ordinaria do Concello. Sesión 07.11.2013

Acta da sesión extraordinaria urxente do Concello. Pleno do 11.11.2013

Acta da sesión extraordinaria do Concello. Pleno do 19.11.2013

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 05.12.2013

Acta da sesión extraordinaria do Concello. Pleno do 20.12.2013