Actas e acordos

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 05.01.2012

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 02.02.2012

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 01.03.2012

Acta da sesión extraordinaria do Concello. Pleno do 12.03.2012

Acta da sesión extraordinaria do Concello. Pleno do 27.03.2012

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 12.04.2012

Acta da sesión extraordinaria urxente do Concello. Pleno do 26.04.2012

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 03.05.2012

Acta da sesión extraordinaria do Concello. Pleno do 31.05.2012

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 07.06.2012

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 05.07.2012

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 02.08.2012

Acta da sesión extraordinaria do Concello. Pleno do 20.08.2012

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 06.09.2012

Acta da sesión extraordinaria urxente do Concello. Pleno do 28.09.2012

Acta da sesión extraordinaria do Concello. Pleno do 04.10.2012

Acta da sesión extraordinaria urxente do Concello. Pleno do 11.10.2012

Acta da sesión extraordinaria do Concello. Pleno do 30.10.2012

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 08.11.2012

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 13.12.2012

Acta da sesión extraordinaria do Concello. Pleno do 26.12.2012