Actas e acordos

Resolución da alcaldía 626/07 do Concello. Nomeamento tenentes alcalde.

Resolución da alcaldía 625/07 do Concello. Nomeamento membros Xunta Goberno Local

Resolución da alcaldía 663/07 do Concello. Comisións Específicas

Resolución da alcaldía 664/07 do Concello. Delegación de competencias na Xunta de Goberno Local

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 04.01.2007

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 01.02.2007

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 01.03.2007

Acta da sesión extraordinaria do Concello. Pleno do 30.03.2007

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 12.04.2007

Acta da sesión extraordinaria urxente do Concello. Pleno do 27.04.2007

Acta da sesión extraordinaria do Concello. Pleno do 28.04.2007

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 03.05.2007

Acta da sesión extraordinaria do Concello. Pleno do 24.05.2007

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 07.06.2007

Acta da sesión extraordinaria do Concello. Pleno do 13.06.2007

Acta da sesión constitutiva do pleno do Concello do 16.06.2007

Acta da sesión extraordinaria do Concello. Pleno do 12.07.2007

Acta da sesión extraordinaria do Concello. Pleno do 31.07.2007

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 02.08.2007

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 06.09.2007

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 04.10.2007

Acta da sesión extraordinaria do Concello. Pleno do 30.10.2007

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 08.11.2007

Acta da sesión extraordinaria do Concello. Pleno do 30.11.2007

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno do 13.12.2007

Acta da sesión extraordinaria urxente do Concello. Pleno do 28.12.2007