Este programa no ámbito do xénero ten por finalidade a ruptura da tendencia á igualación das pautas de consumo de drogas das mulleres coa dos homes, reducindo deste modo a incidencia dos problemas de drogas nas mulleres.
Os obxectivos propostos son:

  • Reducir as prevalencias dos consumos de alcohol, tabaco e outras drogas entre mulleres.
  • Mellorar a información e os coñecementos das mulleres galegas sobre as diferentes drogas, os seus efectos e riscos.
Áreas
Ligazóns