Información/sensibilización

Neste programa de ámbito comunitario desenvolvense campañas de sensibilización e información sobre as consecuencias das drogas legais e ilegais.

Se enmarca o “Día sen alcohol”, no que se envian folletos informativos do alcohol para a súa distribución entre o alumnado e ás entidades sociais.

En colaboración coa entidades organízanse sesións informativas e de sensibilización para tratar o tema de consumo de alcohol, fármacos e novas tecnoloxías naqueles centros e entidades sociais que o soliciten.

Áreas