Anuncio nomeamento funcionarios interino peón recollida lixo

Anuncio nomeamento funcionarios interino peón recollida lixo

Publicado o anuncio da  Resolución da alcaldía núm. 22/2021, do 11.01.2021 relativo ao nomeamento de funcionario interino peón recollida lixo. A persoa nomeada debe  tomar posesión no prazo improrrogable de tres días hábiles desde a publicación da presente resolución debendo de achegar previamente a documentación solicitada.

Descargas