Valoración definitiva e convocatoria do 1º exercizo oposición praza peón de limpeza OEP 2017

Valoración definitiva e convocatoria do 1º exercizo oposición praza peón de limpeza OEP 2017

Anuncio valoración definitiva do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de peón de servizo de limpeza incluída na OEP 2017, e convocatoria do primeiro exercizo da fase de oposición (proba de galego). 

Descargas