Aprobación definitiva ordenanza núm. 19

Aprobación definitiva ordenanza núm. 19

Publicado no BOP do 30 de decembro a aprobación definitiva ordenanza núm. 19 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE COLECTORES E ESTACIÓNS DE BOMBEO DAS AUGAS RESIDUAIS VERTIDAS Á REDE DE SANEAMENTO MUNICIPAL

Descargas
Ligazóns