Proceso selectivo peón/peoa recollida de lixo (OEP 2019)

Proceso selectivo peón/peoa recollida de lixo (OEP 2019)

Anuncio aspirantes eliminados do proceso selectivo, que non compareceron á realización da proba de coñecemento do galego e non acreditaron estar en posesión do nivel de coñecemento da lingua galega esixido nas bases da convocatoria.

 

Descargas
Ligazóns