Presentación instancias praza de enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

Presentación instancias praza de enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

Publicado no BOE do 14 de novembro o anuncio relativo o inicio de prazo de presentación de solicitudes para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

Presentación instancias: vinte (20) días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE 14/11/2023).  

Ligazóns