Avisos

28-01-2022

Aprobación padrón fiscal correspondente ao 4º trimestre do exercicio 2021 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

19-01-2022

Período medio de pago a proveedores do 4º trimestre do ano 2021

18-01-2022

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM FENE-DELIMITACIÓN DOS NÚCLEOS RURAIS DE OS BUIOS, O REDONDO, O FEAL, LUBIAN, O PIÑEIRO

18-01-2022

Corte auga

04-01-2022

Aviso restriccións circulación e aparcamento na avenida do Concello por mor da recepeción as SSMM Os Reis Magos de Oriente

03-01-2022

Aprobación padrón fiscal correspondente ao 1º trimestre das Escolas Culturais e Deportivas, curso 2021/2022

27-12-2021

Anuncio padrón SAF (básico e dependencia) Novembro 2021

Anuncio aprobación do padrón fiscal do Servizo de Axuda no Fogar (dependencia e básico), correspondente ao mes de novembro de 2021.
20-12-2021

O servizo de Orientación laboral do Concello de Fene informa das convocatorias abertas en Navantia e Proxecto Coruña Suma

15-12-2021

Aprobación padrón fiscal correspondente a taxa por ocupación de terreos de uso público por mesas e cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa correspondente ao exercicio 2020

14-12-2021

Anuncio cobranza SAF decembro 2020