Avisos

20-04-2022

Aprobación inicial do Regulamento municipal polo que se regula a modalidade de prestación de servizos en réxime de teletraballo

19-04-2022

Obras na rúa Xesteira

18-04-2022

ANUNCIO de requerimento de xestión da biomasa

18-04-2022

Boletín informativo do Servizo de Orientación Laboral do Concello Fene

13-04-2022

Renovación da concesión dun manancial no lugar de Marraxón-Sillobre

Información pública renovación da concesión dun manancial situado na parcela 15036A006003000000YP, no lugar de Marraxón, parroquia de Sillobre (Santa Mariña) CLAVE DH.A15.84390
08-04-2022

ARQUIVO DE EXPEDIENTES DO IIVTNU CON DATA DE DEVENGO ANTERIOR AO 26.10.2021 E ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓNS

07-04-2022

Reubicación de ocos no cemiterio municipal de Fene

07-04-2022

Aprobación de padróns fiscais correspondentes ao mes de febreiro de 2022 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar.

04-04-2022

Aprobación definitiva da Ordenanza fiscal núm. 25, reguladora do imposto municipal sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana

01-04-2022

Anuncio aprobación do padrón fiscal segundo trimestre escolas culturais e deportivas 2021-22

Anuncio BOP núm. 63 do 1 de abril de 2022. Aprobación do padrón fiscal correspondente ao 2º trimestre das Escolas Culturais e Deportivas do Concello de Fene, curso 2021/2022.