Avisos

22-12-2020

Renovación da demanda de emprego

09-12-2020

Aprobación definitiva dos expedientes de modificación de créditos 21/2020, subexpediente 03/2020 de crédito extraordinario e suplemento de crédito e de modificación de créditos 22/2020, subexpediente 02/202

07-12-2020

Aprobación da oferta de emprego público do 2020 do Concello de Fene

03-12-2020

Anuncio información pública relativo a aprobación inicial do estudio de detalle para reaxustar aliñacións no Camiño do Regueiro, no Concello de Fene

03-12-2020

Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de febreiro do 2020 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

26-11-2020

Aprobación padrón fiscal correspondente ao 3º trimestre do exercicio 2020 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

25-11-2020

Terceira (3ª) modificación parcial da Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Fene e do Cadro de Persoal

23-11-2020

Modificación do prazo de xustificación das bases de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a entidades sen fins de lucro 2019-2020

18-11-2020

Corte de Tráfico en San Valentín do luns 23 ao mércores 25 de novembro

18-11-2020

Aprobación do Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible do Concello de Fene