Avisos

01-04-2022

Anuncio aprobación do padrón fiscal segundo trimestre escolas culturais e deportivas 2021-22

Anuncio BOP núm. 63 do 1 de abril de 2022. Aprobación do padrón fiscal correspondente ao 2º trimestre das Escolas Culturais e Deportivas do Concello de Fene, curso 2021/2022.
31-03-2022

Anuncio da exposición pública dos padróns fiscais do IVTM 2022

30-03-2022

Aprobación definitiva do orzamento xeral 2022

29-03-2022

Aviso corte rede eléctrica

23-03-2022

Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de xaneiro do 2022 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

21-03-2022

Boletín informativo do Servizo de Orientación Laboral do Concello Fene

O Servizo de Orientación laboral do Concello de Fene achega Boletín Informativo onde  se recollen ofertas dos ámbitos formativo-ocupacionais, accesibles a usuarios/as do concello de Fene. 
18-03-2022

AVISO IMPORTANTE SERVIZO LIXO

14-03-2022

Boletín informativo Servizo Orientación Laboral Concello Fene

09-03-2022

Servizo de atención por videoconferencia: Catastro Directo (CADI).

03-03-2022

Boletín informativo Servizo Orientación Laboral Concello Fene