Avisos

27-08-2021

Horarios de adestramento de pretempada no pavillón da Xunqueira e de adestramento para a tempada no campo de fútbol dos Pinares

25-08-2021

Anuncio de notificación de 20 de agosto de 2021 en procedimiento citación por comparecencia.

25-08-2021

Aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos

20-08-2021

Anuncio cobranza. Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de agosto do 2020 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

20-08-2021

Anuncio cobranza. Aprobación padrón fiscal correspondente ao 2º trimestre do exercicio 2021 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura.

16-08-2021

O servizo de Orientación laboral informa das convocatorias abertas para a obtención do CELGA e axudas para o canés de conducir

11-08-2021

Cambio uso parcela municipal

09-08-2021

Aprobación de padróns fiscais correspondentes ao mes de xullo de 2020 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

30-07-2021

Anuncio BOP información pública solicitude autorización de obras vivenda unifamiliar lugar de Brea

Anuncio BOP de información pública do Servizo Territorial de Augas de Galicia en relación coa solicitude de autorización de obras para vivenda unifamiliar no lugar de Brea, parroquia de Barallobre, no Concello de Fene. Solicitante: Rosa María Pardo González. Establécese un prazo de 20 días a partir do seguinte á data de publicación no BOP para posibles reclamacións. 
23-07-2021

Aprobación padron fiscal Servizo Axuda no Fogar (básico e dependencia) do mes de xuño 2020

Anuncio aprobación do padrón fiscal do Servizo de Axuda no Fogar (básico e dependencia) do mes de xuño de 2020. BOP núm. 138 do 23 de xullo de 2021.