Avisos

02-11-2020

Anuncio das bases xerais reguladoras das convocatorias e procesos selectivos para a cobertura, en quenda libre, das vacantes incorporadas nas diferentes ofertas de emprego público.

30-10-2020

Queda restrinxida a entrada e a saída de persoas no ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos de Fene, Ferrol, Narón e Neda

30-10-2020

Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de xaneiro do 2020 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

26-10-2020

Aprobación inicial da modificación de crédito número 21/2020 de crédito extraordinario e suplemento de crédito 3/2020

23-10-2020

Corte de tráfico nun tramo da Avenida Tarrío o vindeiro día 26/10/2020

22-10-2020

Medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

21-10-2020

Bases para a selección dun/ha xuíz/a de paz substituto do Xulgado de Fene 2020-2023

16-10-2020

Regulación taboleiro electrónico Concello de Fene

15-10-2020

Medida de prevención específica como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia

14-10-2020

Período medio de pago a proveedores do 3º trimestre do ano 2020