Avisos

24-02-2021

Programa I Hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR500C), e do Programa II Outras actividades pechadas (TR500D), e se procede á súa convocatoria para 2021

18-02-2021

II Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas e das microempresas afectadas pola crise da COVID-19,

11-02-2021

Convocatoria aberta para a creación dunha bolsa emprego en Correos

08-02-2021

Aprobación padróns fiscais. Anuncios cobranza

28-01-2021

Proceso de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas

O servizo de Orientación Laboral do Concello de Fene, informa sobre as novas convocatorias abertas no proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través de experiencia laboral (DOG 14/01/2021).
28-01-2021

Aprobación padrón fiscal correspondente ao 1º trimestre das escolas culturais e deportivas curso 2020/2021

21-01-2021

Mapas estratéxicos de ruído dos grandes eixos viarios da rede autonómica de estradas de Galicia na provincia de A Coruña.

21-01-2021

Período medio de pago a proveedores do 4º trimestre do ano 2020

20-01-2021

Corrección de errores referente a convocatoria para proveer varias plazas.

14-01-2021

Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de marzo do 2020 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar