Avisos

03-12-2020

Anuncio información pública relativo a aprobación inicial do estudio de detalle para reaxustar aliñacións no Camiño do Regueiro, no Concello de Fene

03-12-2020

Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de febreiro do 2020 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

26-11-2020

Aprobación padrón fiscal correspondente ao 3º trimestre do exercicio 2020 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

25-11-2020

Terceira (3ª) modificación parcial da Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Fene e do Cadro de Persoal

23-11-2020

Modificación do prazo de xustificación das bases de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a entidades sen fins de lucro 2019-2020

18-11-2020

Corte de Tráfico en San Valentín do luns 23 ao mércores 25 de novembro

18-11-2020

Aprobación do Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible do Concello de Fene

12-11-2020

O vaso da piscina municipal de Centieiras - Fene abrirá novamente o 12 de novembro no seu horario habitual e coas actividades deportivas que viñan funcionando ata o día 9 (no que se lle ordenou o peche ao Concello)

09-11-2020

COVID 19. Peche do vaso da piscina municipal de Fene

09-11-2020

Anuncio de aprobación inicial da modificación de crédito número 22/2020 de suplemento de crédito 2/2020